Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
Numer sprawy: ZP/1/PN/13
Nazwa zadania: wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Zawiadomienie