4MZK w Malborku sp. z o.o.

KIERUNEK: Kałdowo-Główna
PRZYSTANEK: Organika
Dni powszednie
5.57 7.23 8.0613.5414.3515.2616.4717.4100.00
W pozostałe dni nie kursuje.