7MZK w Malborku sp. z o.o.

KIERUNEK: Baza MZK
PRZYSTANEK: Czwartaki
Dni powszednie
7.37BN13.12N14.57AN00.0000.0000.0000.0000.0000.00
W pozostaƂe dni nie kursuje.
A - Kurs do: KotarbiƄskiego-ZPCS
B - kurs przez Kwiatkowskiego
N - kursuje tylko w dni nauki szkolnej