Konopnickiej - działki

3 - > Piaski-Daleka
6 - > Piaski II

Inne przystanki