Konopnickiej-Kościół

3 - > Piaski-Daleka
3 - > Wielbark Cmentarz
6 - > Piaski II
6 - > Pl. Słowiański-Starostwo

Inne przystanki