Zlewnia

5 - > Kasztanowa - PÍtla
5 - > Kasztanowa - PÍtla
5 - > Piaski-Daleka

Inne przystanki