Cennik biletów

Cennik biletów ważny od 01.04.2016 r.

cennik

Słownik pojęć

Wykaz zmian


 

 

 

CENNIK BILETÓW MZK w Malborku Sp. z o.o.

na podstawie Uchwały Nr XII/136/11 Rady Miasta Malborka

z dnia 27 października 2011 r.

 

 

CENY BILETÓW
–                                                                                                Normalny          Ulgowy
Bilet jednorazowy                                                                             2,50                  1,25
Bilet na jedną linię                                                                          68,00               34,00
Bilet na ½ miesiąca na jedną linię                                              44,00                22,00
Bilet na wszystkie linie                                                                   94,00               47,00
Bilet na ½ miesiąca na wszystkie linie                                       52,00               26,00
Bilet roczny imienny na wszystkie linie
dla osób które ukończyły 70 rok życia                                       94,00               ——–
Opłata za przewóz zwierząt i rzeczy w wysokości biletu normalnego na danej linii
OPŁATA DODATKOWA
Opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez odpowiedniego
dokumentu przewozu (bez ważnego biletu )                                                           125,00
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu                                        100,00
Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy lub zwierząt bez odpowiedniego
dokumentu przewozu ( bez ważnego biletu )                                                           50,00
Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy
dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych                                     50,00
Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportu bez uzasadnionej przyczyny                                                                    375,00

.
Opłata manipulacyjna za anulowanie nałożonej opłaty 10% wartości nałożonej opłaty dodatkowej.

.
Powyższe ceny obowiązują od 01.02.2012 r.
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu

zobowiązującego do uiszczenia opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 25%.

.
Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik nakłada opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością za przewóz.

W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest zatem uiścić niniejszą opłatę wraz z właściwą

należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego odpowiedniego do posiadanych

uprawnień i strefy przejazdu.