STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o informuje, iż

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

w dniach  19.07. do 05.08.2024r.

będzie czynna od 8:00-18:00.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel: 055 647 85 50

Do każdego badania okresowego płyn do spryskiwaczy w prezencie!

 

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Nr GMB 003

       
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. świadczy usługi w ramach badań technicznych pojazdów na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Nr GMB003, mieszczącej się przy MZK w Malborku sp. z o.o. przy  ul. Gen. De Gaulle`a 71;  82-200 Malbork   tel. 055 647 85 50  wewn.42

 

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest :

Poniedziałek – piątek – w godzinach 07.00 – 21.00

Sobota – w godzinach 08.00 – 14.00

Symbole rodzajów pojazdów jakie obsługujemy:
A  motocykle i motorowery,
B pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
C pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,
CC pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
T ciągniki rolnicze,
E przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.
Symbole rodzajów badań wykonywanych przez naszą stację:
b    pojazdów używanych do przewozów materiałów niebezpiecznych,
c pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne),
e pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
f okresowe pojazdu marki “SAM”,
g co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM”, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań ,
h  nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.
Wykaz usług oraz ceny reguluje cennik (obowiązujący od dnia 23.02.2002 r.), sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz.U. Nr 10, poz. 98)

CENNIK USŁUG OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW  MZK MALBORK SP. Z O.O.

Stacja Kontroli Pojazdów przyjmuje płatność kartą płatniczą.

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł
(zawiera podatek
od towarów i usług
VAT)
1 2 3
1 Okresowe badania techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6  przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) cieżarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
1.17 tramwaj – wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj – wagon przegubowy 395,00
1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00
1.20  tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus – badania elektryczne2) 115,00
1.22 motorower 50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badan technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i nateżenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączen układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badan homologacyjnych):
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu wiecej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
3.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez staroste w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczenstwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który może poruszać sie po drogach z predkości? 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu panstwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmiane danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez staroste lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym,lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągniecia przyczepy1) 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów cieżarowych przystosowanych do przewozu osób4) 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
 wykonanie numeru silnika 49,00
 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstepstwo od warunków technicznych 82,00
 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczenstwa jazdy5) 255,00
Skip to content