Projekty Unijne

Obraz1

Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”

 Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”

w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19)

Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci