Projekty Unijne

Obraz1

Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”

 Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”

w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19)

Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

=========================================================================================================================================


Projekt finansowany przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ze środków Województwa Pomorskiego w ramach

Produktu Finansowego – Pożyczka Miejska


Inwestor: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Inwestycja pn. Wymiana autobusów na autobusy elektryczne w mieście Malbork

Koszt inwestycji poniesiony ze środków Pożyczki Miejskiej udzielonej przez

                                         Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.:     2 446 255,07 zł                          

                              Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

                                                                                                                                   https://pfr.pomorskie.eu/

==========================================================================================================================

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Skip to content