Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

OGŁOSZENIE MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O. ogłasza w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka, w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. Przetarg nieograniczony

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

OGŁOSZENIE MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O. ogłasza w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10.00 pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka, w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. Przetarg nieograniczony

Przetarg na sprzedaż samochodu Ford Transit

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. ul. Gen de Gaulle ‘a 71 82-200 Malbork tel. 055/647 85 50 e-mail:  mzk-mk@mzk.malbork.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu dostawczego Formularz ofertowy Zdjęcia Dane samochodu przeznaczonego do sprzedaży   Lp. Marka pojazdu Typ pojazdu Nr. Rejestracyjny Rok produkcji Przebieg do 02.11.2022r Cena wywoławcza w zł. netto […]

Postępowanie (ZP/1/PN/2022) na Dostawę autobusów elektrycznych i systemu ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Postępowanie  (ZP/1/PN/2022) Dostawa autobusów elektrycznych i systemu ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. Dostawa autobusów elektrycznych: Dostawa autobusów elektrycznych obejmuje: 1.1.1.Dostawę fabrycznie nowych autobusów elektrycznych w ilości 4 szt […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r.

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r.  Plan ZP 2022

Przetarg na sprzedaż autobusów

  Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. ul. Gen de Gaulle ‘a 71   82-200 Malbork   tel. 055/647 85 50 e-mail:  mzk-mk@mzk.malbork.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż autobusów   Dane autobusów przeznaczonych do sprzedaży Lp. Marka pojazdu Typ pojazdu Nr. Rejestracyjny Rok produkcji Przebieg do 09.08.2022r Cena wywoławcza w zł. netto Uwagi […]

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku siedziby MZK w Malborku Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe  (ZP/2/2021) na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku siedziby MZK w Malborku Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku siedziby spółki, zlokalizowanego przy ul. Gen de Gaulle/a 71 w Malborku. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie systemu modułów fotowoltaicznych o mocy do 50 […]

Zapytanie ofertowe na remont placu parkingowego i manewrowego wraz z wymianą sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku

Zapytanie ofertowe  (ZP/3/2021) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu parkingowego i manewrowego  wraz z wymianą sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W zakres zamówienia wchodzą m. in.: Roboty przygotowawcze, Roboty demontażowe, Roboty ziemne, Roboty montażowe wodociągu, Wykonanie podbudowy i nawierzchni, […]

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w dziale II ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo […]

Przetarg na Budowę przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku

I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku w ramach projektu pn. „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” […]

Przetarg na dostawę autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku, realizowane w ramach projektu pn.„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu […]

Przetarg na dostawę autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku z podziałem na 2 części: Część nr 1 – Dostawa autobusów elektrycznych – 5 szt; Część nr 2 – Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych. Zakup autobusów elektrycznych będzie częściowo finansowany ze środków […]

Skip to content