RODO

Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK w Malborku Sp. z o.o.

                                                                           INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

                                                                          KP-7 KLAUZULA RODO REKRUTACJA CV

                                                                          RODO-1 KOMUNIKAT OGÓLNY na stronę www

                                                                          RODO-2 KLAUZULA DLA OSÓB PRAWNYCH

                                                                          RODO-3 KOMUNIKAT RODO KONTROLE BILETOWE

                                                                          RODO-4 KOMUNIKAT RODO REKLAMODAWCY

                                                                          RODO-5 INFORMACJA O ZASADACH WYKORZYSTYWANIA MONITORINGU PRZEZ MZK

                                                                          RODO-6 KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW DOSTAWCY

                                                            Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego:

                                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Skip to content