KONTROLA BILETÓW

Prawa i obowiązki kontrolera MZK Malbork Sp. z o.o.

  1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są pracownicy MZK Malbork sp. z o.o., posiadający w widocznym miejscu identyfikator z numerem służbowym, oraz legitymację ze zdjęciem.
  2. Kontrolerzy są zobowiązani do uprzejmego i kulturalnego zachowania się wobec pasażerów.
  3. Kontrolerzy są zobowiązania do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryf opłat, rodzaju stosowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości opłat karnych.
  4. Kontrolerzy pracują w zespołach co najmniej dwuosobowych.
  5. Kontroler ma prawo żądać okazania biletu przez pasażera oraz dokumentu uprawniającego do zniżki lub jazdy bezpłatnej.
  6. Kontroler ma prawo do pobierania opłaty karnej od pasażera nie posiadającego ważnego biletu, po wyjaśnieniu powodu nałożenia kary dodatkowej. Wówczas wystawia pasażerowi upomnienie, w którym zawarte są: data, godzina, linia oraz numer służbowy kontrolera.
  7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty karnej, kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania wiarygodnego dokumentu ze zdjęciem.
  8. W przypadku odmowy okazania dokumentu kontroler ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji. Powyższe następuje na koszt pasażera.
  9. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. przy ul. Gen. De Gaulle’a 71 82-220 Malbork w każdy piątek w godzinach: 900 – 1100.

 

Skip to content