Informacja o przetargu na dostawę oleju napędowego

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (Dz.U.2013.907 j.t z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)

 

Dokumenty do pobrania:

Przetarg na dostawę paliwa

SIWZ NA ON 2015 – 2019

Wyjasnienia treści SIWZ