Nowy cennik biletów od 01.04.2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/165/2016

RADY MIASTA MALBORKA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie: odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w

zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na

terenie Miasta Malborka. Uchwała wchodzi w życie od   01.04.2016 r.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 55 6478550.

                                                                                                                                     Uchwała Rady Miasta