Postępowanie (ZP/1/PN/2022) na Dostawę autobusów elektrycznych i systemu ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Postępowanie  (ZP/1/PN/2022)

Dostawa autobusów elektrycznych i systemu ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Dostawa autobusów elektrycznych:

Dostawa autobusów elektrycznych obejmuje:

1.1.1.Dostawę fabrycznie nowych autobusów elektrycznych w ilości 4 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez Producenta na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do każdej sztuki autobusu

1.1.2.Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o.

Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych:

Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych obejmuje:

1.1.3. Dostawa, montaż i
uruchomienie 2 stacji wolnego ładowania prądem stałym, dwuwyjściowych, o mocy wyjściowej minimum 80 kW
(2*40) każda – na terenie Zajezdni MZK

 

Link do postępowania:

Platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork

Skip to content