Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. informuje, że od 07.04.2021 r.

zgodnie ze zmianą w uchwale Nr V/26/2019 z dnia 01.02.2019 r.

Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów – mężczyźni, 15 litrów krwi – kobiety)

oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów krwi – mężczyźni, 10 litrów krwi – kobiety)

na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż wraz z dowodem osobistym

są upoważnieni do bezpłatnych przejazdów.

Skip to content