Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego

MZK w Malborku sp. z o.o. za 2017r.

 Zaproszenie do składania ofert-badanie spr. finans.