Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:                 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy:             ZP/1/PN/15

Nazwa zadania:    Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego

Zawiadomienie