Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP/2/PN/15.
Nazwa zadania: Dostawa jednego autobusu międzymiastowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012r.

zawiadomienie.