Przetarg na dostawę autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku, realizowane w ramach projektu pn.„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19).

Dostawa autobusów elektrycznych obejmuje:

1.1.1. Dostawę fabrycznie nowych autobusów elektrycznych w ilości 6 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do każdej sztuki autobusu.

1.1.2.Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o.

Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych obejmuje:
1.2.1. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o minimalnej mocy wyjściowej 190 kW każda na pętli autobusowej Wielbark Cmentarz oraz na Pętli autobusowej Piaski 1 w Malborku – 2 szt.;
1.2.2. Dostawę, montaż i uruchomienie trzech dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowaniaautobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej min. 80 kW (2*40) każda;
1.2.3. Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania;
1.2.4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej;
1.2.5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowegoużytkowania przedmiotu dostawy.

Ogłoszenie o zamówieniu

espd-request

SIWZ

Zał.1.1_Opis-przedmiotu-zamówienia

Zał.1.1_Opis-przedmiotu-zamówienia

Zał.1.2_Opis-przedmiotu-zamówienia

Zał.2 Formularz oferty

Zał.2.1_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-autobusów

Zał.2.1_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-autobusów

Zał.2.2_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-ładowarek

Zał.2.2_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-ładowarek

Zał.3 JEDZ

Zał.4 Wykaz dostaw

Zał.5 Oświadczenie

Zał.6 Oświadczenie

Zał.7 Oświadczenie

Zał.8 Oświadczenie

Zał.9 Zobowiazanie

Zał.10 Oświadczenie

Zał.11.1 Projekt-umowy

Zał.11.2 Projekt umowy

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 0204

Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

MODYFIKACJA SIWZ

Zał.1.1 Opis-przedmiotu-zamówienia zmiana 31.03.2020

Zał.1.2 Opis-przedmiotu-zamówienia zmiana 31.03.2020

Zał.2.1 Specyfikacja-techniczna-oferowanych-aut obusów zmiana 25.03.2020

Zał.2.2 Specyfikacja-techniczna-oferowanych- ładowarek zmiana 31.03.2020

Zał.3 JEDZ

Zał.11.1 Projekt-umowy 31.03.2020

Zał.11.2 Projekt umowy 31.03.2020

Mapki

Ogłoszenie o sprostowaniu (zmianie) ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 08.04.2020

Zał.1.1 Opis-przedmiotu-zamówienia zmiana 08.04.2020

Zał.1.1 Opis-przedmiotu-zamówienia zmiana 08.04.2020

Zał.2.1 Specyfikacja-techniczna-oferowanych-aut obusów zmiana 08.04.2020

Zał.2.1 Specyfikacja-techniczna-oferowanych-aut obusów zmiana 08.04.2020

Zał.11.1 Projekt-umowy_08.04.2020

Sprostowanie wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

Zał.11.2 Projekt umowy 17.04.2020

Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia_2

Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia_3

Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ

MODYFIKACJA nr 2 SIWZ z dn. 23_04_020.doc

Zał.1.1 Opis-przedmiotu-zamówienia zmiana 23 .04.2020

Zał.2.1 Specyfikacja-techniczna-oferowanych-aut o busów zmiana 23.04.2020

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu – zmiana terminu składania ofert na 11.05.2020

link do Zoom na otwarcie przetargu

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content