Przetarg na dostawę autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku z podziałem na 2 części:

Część nr 1 – Dostawa autobusów elektrycznych – 5 szt;
Część nr 2 – Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Zakup autobusów elektrycznych będzie częściowo finansowany ze środków NFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia w ramach II naboru Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investmwnt Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny pn: „Wymiana taboru na autobusy elektryczne w Mieście Malbork” nr 463/2018.Zamawiający informuje na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,nie zostaną mu przyznane.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

espd-request

Zał.1.1.Opis przedmiotu zamówienia

Zał.1.2. Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2 Formularz oferty

Zał.2.1. Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Zał.2.1. AKTUALNA Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Zał.2.2. Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek

Zał.3 JEDZ

Zał.4 Wykaz dostaw

Zał.5 Oświadczenie

Zał.6 Oświadczenie

Zał.7 Oświadczenie

Zał.8 Oświadczenie

Zał.9 Zobowiązanie

Zał.10 Oświadczenie

Zał.11.1 Projekt umowy

Zał.11.2 Projekt umowy

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ