Przetarg na dostawę autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku z podziałem na 2 części:

Część nr 1 – Dostawa autobusów elektrycznych – 5 szt;
Część nr 2 – Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Zakup autobusów elektrycznych będzie częściowo finansowany ze środków NFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia w ramach II naboru Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investmwnt Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny pn: „Wymiana taboru na autobusy elektryczne w Mieście Malbork” nr 463/2018.Zamawiający informuje na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,nie zostaną mu przyznane.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

espd-request

Zał.1.1.NIEAKTUALNY-Opis przedmiotu zamówienia

Zał.1.2. Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2 Formularz oferty

Zał.2.1. NIEAKTUALNA-Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Zał.2.1. NIEAKTUALNA-Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Zał.2.2. Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek

Zał.3 JEDZ

Zał.4 Wykaz dostaw

Zał.5 Oświadczenie

Zał.6 Oświadczenie

Zał.7 Oświadczenie

Zał.8 Oświadczenie

Zał.9 Zobowiązanie

Zał.10 Oświadczenie

Zał.11.1 Projekt umowy

Zał.11.2 Projekt umowy

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do TREŚCI SIWZ

Zał.1.1. AKTUALNY-Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2.1. AKTUALNA-Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ

Zał.1.1. AKTUALNY-24.10.2019_Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2.1. AKTUALNA 24.10.2019-Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Plan zagospodarowania tereny-Pętla Wielbark

Widok zajezdni

Zał.1.2. AKTUALNY-29.10.2019_Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2.2. AKTUALNA-29.10.2019_Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek

Pzresłanie ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ

Zał.1.1. AKTUALNY-29.10.2019_Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2.1. AKTUALNA 29.10.2019-Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów

Zał.11.1.AKYUALNY- 30.10.2019 – Projekt umowy

ogłoszenie o sprostowaniu – zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ

Plan Zagospodarowania Terenu – Pętla Wielbark

Plan Zagospodarowania Terenu – Zajezdnia MZK

Wyjaśnienia nr 11 do SIWZ

Zał.1.1.-AKTUALNY-15.11.2019_Opis-przedmiotu-zamówienia

Zał.2.1.-AKTUALNA-15.11.2019-Specyfikacja-techniczna-oferowanych-autobusów

Wyjaśnienie nr 12 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Przesłanie ogłoszenia o sprostowaniu – zmiana terminu skałdania ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu skałdania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Skip to content